• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 16.09.2020 r.
Termin składania ofert: 01.10.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  01.10.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa substancji czynnych w programach lekowych na rok 2021 do Apteki Szpitalnej przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo - cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje 20 pakietów.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
01.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

2358_informacja-z-otwarcia.pdf

12.11.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2450_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

23.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu 2020-OJS250-624330-pl

2574_ogloszenie-o-udzieleniu-2020-ojs250-624330-pl.pdf

31.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 168-406762

2278_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

31.08.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2279_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

31.08.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2280_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-sac.xlsx

18.09.2020

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ- uzupełnienie formularza ofertowego

2320_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz-uzupelnienie-formularza-ofertowego.docx

18.09.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2321_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf