• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 21.09.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 17.09.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa wyrobów medycznych: implantów, narzędzi do artroskopii"

Pakiet nr 1 - Implanty do endoprotezoplastyki stawu kolanowego
Pakiet nr 2 - Komplet narzędzi do zabiegów artroskopowych
Pakiet nr 3 - Sprzęt artroskopowy

Załączniki

Data dodania Załącznik
01.10.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

101_wyborh420.pdf

27.09.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

102_wybor-czesciowyh420.pdf

21.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

103_zp-8118-izoh420.pdf

13.09.2018

Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 2

104_zp812018-zalacznik-nr-2-specyfikacja-asortymentowo-cenowah420.xlsx

13.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

105_zp812018-siwz-osth420.docx

17.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

106_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-17102018rh420.pdf

13.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 616701-N-2018

107_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-616701-n-2018-z-dnia-13092018h420.pdf

17.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia

129_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-17102018rh420.pdf