• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 04.11.2020 r.
Termin składania ofert: 09.11.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  09.11.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

PAKIET 1 - Zestawy do badań cytochemicznych
PAKIET 2 - Odczynniki do metody automatycznej HYDRASYS
PAKIET 3 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
PAKIET 4 - Odczynniki chemiczne wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
PAKIET 5 - Odczynniki w ampułkach

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
25.11.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2469_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

17.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2549_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

30.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2412_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

30.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2413_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx

30.10.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy

2414_zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx

30.10.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2415_zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

09.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

2441_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf