• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 30.11.2020 r.
Termin składania ofert: 04.12.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  04.12.2020 r. godz. 10:15

Przedmiotem zamówienia jest Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „Infinitt Pacs” dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie Strona 5 z 17 zainstalowanym w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów) scharakteryzowanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).


Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
04.12.2020

Unieważnienie postępowania przetargowego

2491_uniewaznienie-postepowania.pdf

07.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

2498_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

26.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 613123-N-2020

2475_ogloszenie-o-zamowieniu-613123-n-2020.pdf

26.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2476_siwz.docx

26.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2478_zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

26.11.2020

Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia danych osobowych

2479_zalacznik-nr-3-do-umowy-umowa-powierzenia-danych-osobowych.docx

01.12.2020

Odpowiedzi na pytania

2487_odpowiedzi-na-pytania.pdf

04.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

2492_informacja-z-otwarcia-ofert.rtf