• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.03.2021 r.
Termin składania ofert: 15.03.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  15.03.2021 r. godz. 10:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych dla bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:
Pakiet nr 1 - Soczewki hydrofobowe
Pakiet nr 2 - Mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry
Pakiet nr 3 - Materiał wiskoelastyczny (1)
Pakiet nr 4 - Materiał wiskoelastyczny (2)
Pakiet nr 5 - Zestaw obłożeń i akcesoriów do aparatu Stellaris
Pakiet nr 6 - Witrektom
Pakiet nr 7 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (1)
Pakiet nr 8 - Retraktory tęczówkowe
Pakiet nr 9 - Pierścienie dotorebkowe
Pakiet nr 10 - Taca do sterylizacji narzędzi
Pakiet nr 11 -  Pęseta Bipolarna
Pakiet nr 12 -  Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (2)

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
01.04.2021

Informacja o częściowym wyborze oferty najkorzystniejszej (1)

2731_informacja-o-czesciowym-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

09.04.2021

Informacja o częściowym wyborze oferty najkorzystniejszej (2)

2732_3.14-wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

21.04.2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania

2733_ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

04.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

2704_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

04.03.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2705_specyfikacja-warunkow-zamowienia.docx

04.03.2021

SAC - Załącznik nr 2 do SWZ

2706_sac-zalacznik-nr-2-do-swz.xlsx

04.03.2021

Załacznik nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

2707_zalacznik-nr-4-do-swz-projektowane-postanowienia-umowy.docx

10.03.2021

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia

2714_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

10.03.2021

Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

2715_odpowiedzi-na-pytania-oraz-przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert..pdf

10.03.2021

ZMODYFIKOWANY SAC - Załącznik nr 2 do SWZ

2716_zmodyfikowany-sac-zalacznik-nr-2-do-swz.xlsx

15.03.2021

Informacja z otwarcia ofert

2719_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf