• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW!

Termin na zadawanie pytań: 02.11.2020 r.
Termin składania ofert: 06.11.2020 r. godz. 10:00 10.11.2020 r.
Termin otwarcia ofert:  06.11.2020 r. godz. 10:30 10.11.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z uwzględnieniem diet i kaloryczności z podziałem na pakiety:

a) pakiet 1 – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
b) pakiet 2 – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala przy ul. Władysława Truchana 7.

Szacunkowa ilość posiłków do 31.12.2022 r. została określona na 140 000 (sto czterdzieści tysięcy) osobodni – dla pakietu 1 i 84 325 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia pięć) osobodni dla pakietu 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 2 (2A i 2B) do niniejszej SIWZ. Kategoria usług 17

Załączniki

Data dodania Załącznik
04.11.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2418_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

04.11.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

2419_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

04.11.2020

Zmodyfikowany załacznik nr 2A - Opis przedmiotu zamówienia

2420_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2a-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

04.11.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2B - Opis przedmiotu zamówienia

2421_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2b-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

10.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

2444_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

06.11.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2440_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

09.12.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2499_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

15.12.2020

Unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

2543_uniewaznienie-wyboru.pdf

16.12.2020

Wybór ponowny oferty najkorzystniejszej z dnia 16.12.2020 r.

2547_wybor-oferty-najkorzystniejszej-z-dnnia-16.12.2020-r..pdf

29.01.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia o numerze 2021S 020-047850

2627_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-o-numerze-2021-ojs020-047850-pl.pdf

28.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 210-514248

2392_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2020s-210-514248.pdf

28.10.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2393_specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.doc

28.10.2020

Załącznik nr 2B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2394_zalacznik-nr-2b-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

28.10.2020

Załącznik nr 2A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

2395_zalacznik-nr-2a-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

28.10.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

2396_zalacznik-nr-3-jedz.pdf