• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 31.12.2019 r.
Termin składania ofert: 09.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  09.01.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11- Szpital dla dorosłych oraz przy ul. Władysława Truchana 7-Szpital dziecięcy z podziałem na następujące pakiety

Szpital dziecięcy ul. Władysława Truchana 7

Pakiet 1

 Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym

Pakiet 2

 Wkręty

Pakiet 3

Narzędzia (1)

Szpital dla dorosłych ul. Strzelców Bytomskich 11

Pakiet 4

Endoproteza cementowa stawu kolanowego

Pakiet 5

Wypełniacze stawów biodrowych (SPACERY)

Pakiet 6

Narzędzia (2)

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1587_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

20.12.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1588_612019-siwz.doc

20.12.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne - Bank implantów

1589_zalacznik-4-umowa-bank-implantow.docx

20.12.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne - Dostawy sukcesywne

1590_zalacznik-4-umowa-dostawy-sukcesywne.docx

20.12.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1591_612019-sac.xlsx

03.01.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1612_61.1-odpowiedzi.pdf

03.01.2020

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1613_zmodyfikowany-612019-sac.xlsx

09.01.2020

Informacja z otwarcia ofert

1616_izo.pdf

28.01.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

1653_wybor-czesciowy-1.pdf

14.02.2020

Wybór częćciowy oferty najkorzystniejszej (2)

1694_61.1-3-wybor-2.pdf

05.03.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1753_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf