• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 29.06.2020 r.
Termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  03.07.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 07.07.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  07.07.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 09.07.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  09.07.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 13.07.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  13.07.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu medycznego niezbędnego w ramach doposażania Oddziałów SP ZOZ ZSM w Chorzowie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii spowodowanej COVID-19 u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2 z podziałem na 3 pakiety:
Pakiet nr 1 - Aparat multidyscyplinarny systemu ultrasonograficznego
Pakiet nr 2 - Aparat USG
Pakiet nr 3 - Kardiomonitory przenośne

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ) tj. parametry, wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane. Środki finansowe na realizację zadania w zakresie pakietów 1,3 pochodzą z dofinansowania ze środków Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

 

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu

2243_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

03.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

2103_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

03.08.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

2201_wybor-oferty-najkorzystniejszej-3.pdf

27.07.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2167_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

21.07.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2138_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej.pdf

13.07.2020

Informacja z otwarcia ofert

2119_informacja-z-otwarcia-ofert.rtf

07.07.2020

Pakiet 3 - OPZ Zmodyfikowany

2108_pakiet-3-opz-zmodyfikowany.docx

07.07.2020

Pakiet 2 - OPZ Zmodyfikowany

2107_pakiet-2-opz-zmodyfikowany.docx

07.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

2106_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf

07.07.2020

Odpowiedzi na pytania

2105_odpowiedzi-na-pytania.pdf

03.07.2020

Zmiana terminu składania ofert (2)

2102_zmiana-terminu-skladania-ofert-2.pdf

01.07.2020

Zmiana terminu składania ofert (1)

2101_zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf

01.07.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2100_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

25.06.2020

Pakiet 3 - OPZ

2087_pakiet-3-opz.docx

25.06.2020

Pakiet 2 - OPZ

2086_pakiet-2-opz.docx

25.06.2020

Pakiet 1 - OPZ

2085_pakiet-1-opz.docx

25.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2082_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

25.06.2020

Formularz ofertowy- zał 1.

2084_formularz-ofertowy-zal-1.docx

25.06.2020

SIWZ

2083_siwz.docx