• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 30.09.2020 r.
Termin składania ofert: 08.10.2020 r. godz. 10:00 13:00
Termin otwarcia ofert:  08.10.2020 r. godz. 10:30 13:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu medycznego niezbędnego w ramach doposażania Oddziałów SP ZOZ ZSM w Chorzowie w związku z zapobieganiem i zwalczaniem epidemii spowodowanej COVID-19 u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2 z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 - Komora laminarna
Pakiet 2 - Chłodziarka laboratoryjna
Pakiet 3 - Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna
Pakiet 4 - Zamrażarka laboratoryjna
Pakiet 5 - Wirówka szybkoobrotowa z rotorem kątowym
Pakiet 6 - Wielofunkcyjna wirówka z chłodzeniem i rotorem wychylnym
Pakiet 7 - Wirówka z chłodzeniem
Pakiet 8 - Szafki pacjenta dla Oddziału Wewnętrznego
Pakiet 9 - Szafki pacjenta dla Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej
Pakiet 10 - Videolaryngoskop
Pakiet 11 - Videobronchofiberoskop intubacyjny pediatryczny
Pakiet 12 - USG
Pakiet 13 - Respirator stacjonarny
Pakiet 14 – Pulsoksymetr

Załączniki

Data dodania Załącznik
03.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2489_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

03.11.2020

Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych (3)

2417_39.20-wybor-ofert-najkorzystniejszych-www.pdf

16.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2383_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

14.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2381_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

08.10.2020

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

2377_informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych.pdf

07.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

2376_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf

07.10.2020

Odpowiedzi na pytania (2)

2374_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 14 - Pulsoskymetr

2365_zmodyfikowany-opz-pakiet-14-pulsoskymetr.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 13 Respirator stacjonarny

2364_zmodyfikowany-opz-pakiet-13-respirator-stacjonarny.doc

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 12 - USG

2363_zmodyfikowany-opz-pakiet-12-usg.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 10 videolaryngoskop

2361_zmodyfikowany-opz-pakiet-10-videolaryngoskop.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 9 szafki pacjenta dla Oddziału Otolaryngologii dziecięcej

2362_zmodyfikowany-opz-pakiet-9-szafki-pacjenta-dla-oddzialu-otolaryngologii-dzieciecej.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 4 - Zamrażarka laboratoryjna

2369_zmodyfikowany-opz-pakiet-4-zamrazarka-laboratoryjna.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 3- Chłodziarko.zamrażarka laboratoryjna

2368_zmodyfikowany-opz-pakiet-3-chlodziarko.zamrazarka-laboratoryjna.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 2 - Chłodziarka laboratoryjna

2367_zmodyfikowany-opz-pakiet-2-chlodziarka-laboratoryjna.docx

05.10.2020

Zmodyfikowany OPZ pakiet 1 - Komora

2366_zmodyfikowany-opz-pakiet-1-komora.docx

05.10.2020

Odpowiedzi na pytania

2371_odpowiedzi-na-pytania.pdf

01.10.2020

Informacja dotycząca zmiany terminów (2)

2357_informacja-dotyczaca-zmiany-terminow-2.pdf

01.10.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

2355_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

25.09.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2348_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 8 - Szafki pacjenta dla oddziału wewnętrznego

2333_opz-pakiet-8-szafki-pacjenta-dla-oddzialu-wewnetrznego.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 9 - Szafki pacjenta dla Oddziału Otolaryngologii dziecięcej

2334_opz-pakiet-9-szafki-pacjenta-dla-oddzialu-otolaryngologii-dzieciecej.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 10 - Videolaryngoskop

2335_opz-pakiet-10-videolaryngoskop.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 11 - Videobronchfiberoskop operacyjny pediatryczny

2336_opz-pakiet-11-videobronchfiberoskop-operacyjny-pediatryczny.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 13 - Respirator stacjonarny

2337_opz-pakiet-13-respirator-stacjonarny.doc

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 1 - Komora

2338_opz-pakiet-1-komora.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 2 - Chłodziarka laboratoryjna

2339_opz-pakiet-2-chlodziarka-laboratoryjna.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 3- Chłodziarko.zamrażarka laboratoryjna

2340_opz-pakiet-3-chlodziarko.zamrazarka-laboratoryjna.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 4 - Zamrażarka laboratoryjna

2341_opz-pakiet-4-zamrazarka-laboratoryjna.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 5 - Wirówka szybko obrotowa (rotor kątowy)

2342_opz-pakiet-5-wir.szybko-obr.rotor-katowy.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 14 - Pulsoskymetr

2343_opz-pakiet-14-pulsoskymetr.docx

25.09.2020

Zmiana terminów składania ofert

2346_zmiana-terminow-skladania-ofert.pdf

25.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 12 - USG

2347_opz-pakiet-12-usg.docx

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 6 - Wielofunkcyjna wirówka z chłodzeniem

2332_opz-pakiet-6-wielofunkcyjna-wirowka-z-chlodzeniem.docx

24.09.2020

SIWZ

2329_siwz-39.2020.docx

24.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2328_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

24.09.2020

Załącznik 2 do SIWZ - OPZ : Pakiet 7 - Wirówka z chłodzeniem

2331_opz-pakiet-7-wirowka-z-chlodzeniem.docx

24.09.2020

Załącznik 1 do SIWZ: Formularz ofertowy

2330_formularz-ofertowy-zalacznik-1.docx