• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  22.10.2019r. 
Termin składania ofert: 24.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
   24.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA, ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 28.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:   28.10.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków kontrastowych dla Aptek Szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Środki kontrastowe (1)
Pakiet 2 - Środki kontrastowe (2)
Pakiet 3 - Środki kontrastowe (3)
Pakiet 4 - Środki kontrastowe (4)

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608051-N-2019

1350_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-608051-n-2019.pdf

16.10.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1351_siwz.docx

16.10.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1352_sac-zal.-2-do-siwz.xlsx

21.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1364_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

21.10.2019

Informacja dotycząca zmiany terminów

1365_informacja-dotyczaca-zmiany-terminow.pdf

23.10.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1372_odpowiedzi-na-pytania.pdf

23.10.2019

Zmodyfikowany SAC - Zał. 2 do SIWZ

1373_zmodyfikowany-sac-zal.-2-do-siwz.xlsx

28.10.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1395_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

07.11.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych

1416_wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

10.12.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1517_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf