• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 15.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 15.10.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 10.10.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus”

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

8_ogl-o-zam.pdf

05.10.2018

Załącznik Nr 2 do SIWZ (SAC)

9_zal-nr-2-do-siwz-sac.xls

05.10.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10_zp-90-2018-siwz.doc

15.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

127_informacja-z-otwarcia-z-dnia-15102018rh430.pdf

17.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

128_wybor-oferty-najkorzystniejszejh430.pdf

28.11.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

333_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf