• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 27.04.2020 r. 
Termin składania ofert: 29.04.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 
29.04.2020 r. godz. 10:30

                        UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.05.2020 r. godz. 10:45

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi transportu sanitarnego dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę transportu sanitarnego z podziałem na pakiety:

PAKIET 1 - Transport sanitarny z Apteki
PAKIET 2 - Transport sanitarny karetką typu „P” – na terenie Szpitala dla Dorosłych
PAKIET 3 - Transport sanitarny z Ratownikiem Medycznym

Opieka medyczna w karetkach, transport sanitarny w zakresie: 
pakietu 1: brak wymagań;
pakietu 2: z opieką medyczną sanitariusza;
pakietu 3: z opieką medyczną ratownika medycznego;

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1929_siwz-transport-2.docx

27.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1943_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

27.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (1)

1944_odpowiedzi.pdf

27.04.2020

Zmodyfikowany Formularz Ofertowy - załącznik nr 1 a) do SIWZ

1945_formularz-ofertowy-zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

29.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

1949_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

06.05.2020

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1969_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

21.05.2020

Wybór ofert najkorzystniejszych

2017_wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

08.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2052_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

21.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 527212-N-2020

1928_ogloszenie-o-zamowieniu-527212-n-2020.pdf