• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 23.11.2020 r.
Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  27.11.2020 r. godz. 10:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dzieci wraz z przywozem gotowej mieszaniny w postaci worków dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy oraz SAC.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
01.12.2020

Unieważnienie postępowania

2486_ccf000540.pdf

19.11.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy ( uzupełnienie Formularza Systemowego)

2460_formularz-ofertowy-uzupelnienie-formularza-systemowego.docx

19.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2461_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

19.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2462_zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

19.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2463_siwz.docx

30.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

2481_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf