• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 10.06.2020 r.
Termin składania ofert: 16.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  16.06.2020 r. godz. 10:30
                    UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 18.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  18.06.2020 r. godz. 10:30

Termin składania ofert: 22.06.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.06.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki z podziałem na pakiety:

Pakiet nr 1 - Obłożenia (1)       
Pakiet nr 2 - Opatrunki specjalistyczne (1)
Pakiet nr 3 - Opatrunki specjalistyczne (2)
Pakiet nr 4 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne 
Pakiet nr 5 - Obłożenia (2)        

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
10.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2056_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

10.06.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (1)

2057_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-1.pdf

15.06.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

2059_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

15.06.2020

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2060_informacja-dotyczaca-zmiany-terminow.pdf

17.06.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

2068_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-2.pdf

17.06.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2069_zmodyfikowany-sac.xls

22.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

2073_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

30.06.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2095_wybor.pdf

29.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2188_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

04.06.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2048_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

04.06.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2049_siwz.docx

04.06.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2050_sac.xls