• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 22.04.2020 r.
Termin składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  08.05.2020 r. godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW!
Termin składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  12.05.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Pakiet nr 1 - Akcesoria anestezjologiczne do aparatu do znieczulenia Aespire View
Pakiet nr 2 - Akcesoria anestezjologiczne do monitora Infinity Delta XL
Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii
Pakiet nr 4 - Elektrody igłowe kompatybilne z diatermią firmy Erbe
Pakiet nr 5 - Narzędzia chirurgiczne - pincety
Pakiet nr 6 - Narzędzia chirurgiczne - kleszczyki, imadła, zaciski
Pakiet nr 7 - Narzędzia chirurgiczne - nożyczki
Pakiet nr 8 - Narzędzia chirurgiczne
Pakiet nr 9 - Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych
Pakiet nr 10 - Narzędzia okulistyczne
Pakiet nr 11 - Pętle laryngologiczne do usuwania woszczyny
Pakiet nr 12 - Sprzęt endoskopowy
Pakiet nr 13 - Trokary jednorazowe do laparoskopii

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2) nr 2020/S 165-400482

2265_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-2.pdf

24.04.2020

Zał. nr 2 do pyt. nr 61 - katalog

1940_zal.-nr-2-do-pyt.-nr-61-katalog.pdf

27.07.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

2162_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-3-www.pdf

20.07.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2136_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2-www.pdf

30.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020/S 124-303526

2093_2020-ojs124-303526-pl-ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

01.06.2020

Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych (1)

2039_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

12.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

1996_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

28.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1948_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

24.04.2020

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

1941_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

24.04.2020

Zał. nr 1 do pyt. nr 61 - broszura

1939_zal.-nr-1-do-pyt.-nr-61-broszura.pdf

24.04.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

1938_zmodyfikowany-zal.-nr-2-do-siwz.xlsx

24.04.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

1937_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1.docx

24.04.2020

Odpowiedzi na pytania

1936_odpowiedzi-na-pytania.pdf

06.04.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

1895_espd-request.zip

06.04.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Klucz publiczny

1894_kluczpubofertapostepowanieida2e7c3b9-95e0-4784-91e5-0ec90ce7593e.asc.crdownload

06.04.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

1893_zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

06.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1892_siwz.doc

06.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1891_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf