• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 24.08.2020 r.
Termin składania ofert: 28.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  28.08.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS Asseco Poland S.A, zainstalowanym w obu jednostkach organizacyjnych (tj. przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11). Szczegółowy zakres usługi został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ), który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.08.2020

Załącznik 2 - OPZ

2248_zalacznik-2-opz.docx

31.08.2020

Unieważnienie postępowania przetargowego

2281_uniewaznienie-postepowania.pdf

31.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie

2282_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-uniewaznienie.pdf

20.08.2020

SIWZ

2249_siwz.docx

20.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2245_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

20.08.2020

Istotne postanowienia umowne

2246_istotne-postanowienia-umowne.docx