• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 26.11.2020 r.
Termin składania ofert: 11.12.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  11.12.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:
Pakiet nr 1 - Antybiotyki -2
Pakiet nr 2- Leki 5
Pakiet nr 3- Leki 7
Pakiet nr 4 - Wyrób medyczny
Pakiet nr 5 - Leki 17
Pakiet nr 6 - Leki 23
Pakiet nr 7 - Leki 24
Pakiet nr 8 - Leki 26
Pakiet nr 9 - Leki 29
Pakiet nr 10 - Cytostatyki 4
Pakiet nr 11 - Cytostatyki 5
Pakiet nr 12 - Cytostatyki 7
Pakiet nr 13 - Leki wspomagające (1)
Pakiet nr 14 - Leki wspomagające (2)
Pakiet nr 15 - Interferon 1
Pakiet nr 16 - Immunoglobuliny 1
Pakiet nr 17 - Fibrynogen
Pakiet nr 18 - Leki na Import Docelowy
Pakiet nr 19 - Heparyny drobnocząsteczkowe - 1
Pakiet nr 20 - Heparyny drobnocząsteczkowe - 2
Pakiet nr 21 - Szczepionki
Pakiet nr 22 - Żywienie dojelitowe
Pakiet nr 23 - Leki 38
Pakiet nr 24 - Leki 42
Pakiet nr 25- Preparaty krwiopochodne - wysocespecyficzne
Pakiet nr 26- Immunoglobuliny 2
Pakiet nr 27- Leki 43

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.12.2020

Informacja z otwarcia ofert

2510_informacja-z-otwarcia-ofert.rtf

23.12.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

2582_wybor-www.pdf

25.01.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2021/S 016-036173

2618_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2021.s-016-036173.pdf

10.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020.S 219-537237

2447_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2020.s-219-537237.pdf

10.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2448_siwz.docx

10.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2449_zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa.xlsx

30.11.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2483_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

30.11.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

2484_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx

10.12.2020

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (2)

2505_odpowiedź-na-pytanie-wykonawcy-2.pdf