• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 02.10.2018 g. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.10.2018 godz.10:30
Termin do zadawania pytań: 28.09.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: "Zakup i dostawa wyposażenia medycznego dla poradni przyszpitalnych oraz lampy zabiegowej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii”

Pakiet 1 – Wyposażenie medyczne (1)
Pakiet 2 – Wyposażenie medyczne (2)
Pakiet 3 – Wyposażenie medyczne (3)

Załączniki

Data dodania Załącznik
02.10.2018

Informacja z otwarcia

73_informacja-z-otwarciah427.pdf

28.09.2018

Odpowiedzi na pytania

74_odpowiedzi-na-pytaniah427.pdf

31.10.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

219_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

04.10.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

71_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszejh427.pdf

28.09.2018

Zmodyfikowany załącznik 3a

72_zmodyfikowany-zalacznik-nr-3ah427.doc

24.09.2018

Opis przedmiotu zamówienia 3b

65_opz-pakiet-2h427.doc

24.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

63_ogloszenie-o-zamowieniuh427.pdf

24.09.2018

Opis przedmiotu zamówienia 3a

64_opz-pakiet-1h427.doc

24.09.2018

Opis przedmiotu zamówienia 3c

66_opz-pakiet-3h427.doc

24.09.2018

Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 2

67_sac-zal2h427.xlsx

24.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

68_siwz-zp872018h427.doc

12.10.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

69_wybor-czesciowy-2h427.pdf

28.09.2018

Zmodyfikowany załącznik 3c

70_zmodyfikowany-zalacznik-3ch427.doc