• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 09.11.2020 r.
Termin składania ofert: 13.11.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  13.11.2020 r. godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Termin składania ofert: 17.11.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.11.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w;Chorzowie z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 - Stanowiska do pielęgnacji niemowlaka (wanienka + przewijak)
Pakiet 2 - Fotel rozkładany z funkcją spania
Pakiet 3 - Taboret lekarski
Pakiet 4 - Ssak elektryczny
Pakiet 5 - Kozetka szpitalna
Pakiet 6 - Wózek do transportu chorych (diagnostyczno-zabiegowy)
Pakiet 7 - Fotel do pobierania krwi
Pakiet 8 - Wózek anestezjologiczny
Pakiet 9 - Stolik zabiegowy
Pakiet 10 - Wózek do transportu potraw
Pakiet 11 - Macerator

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w;załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ), tj. parametry, wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.12.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2548_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

30.11.2020

Wybór ofert najkorzystniejszych

2482_41.10-wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

17.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

2455_informacja-z-otwarcia-ofert.rtf

12.11.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 6 - Wózek do transportu chorych (diagnostyczno-zabiegowy)

2454_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-nr-6-wozek-do-transportu-chorych-diagnostyczno-zabiegowy.do

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 9 - Stolik zabiegowy

2434_pakiet-nr-9-opz-stolik-zabiegowy.docx

12.11.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Fotel rozkładany z funkcją spania

2453_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-nr-2-fotele-rodzicow.docx

12.11.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Ssak elektryczny

2452_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-nr-4-ssak-elektryczny.docx

12.11.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2451_odpowiedzi-na-pytania.pdf

10.11.2020

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

2446_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

10.11.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2445_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 11 - Macerator

2436_pakiet-nr-11-opz-macerator.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 10 - Wózek do transportu potraw

2435_pakiet-nr-10-opz-wozek-do-transportu-potraw.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 7 - Fotel do pobierania krwi

2433_pakiet-nr-7-opz-fotel-do-pobierania-krwi.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 8 - Wózek anestezjologiczny

2432_pakiet-nr-8-opz-wozek-anestezjologiczny.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 6 - Wózek do transportu chorych (diagnostyczno-zabiegowy)

2431_pakiet-nr-6-opz-wozek-do-transportu-chorych-diagnostyczno-zabiegowy.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 5 - Kozetka szpitalna

2430_pakiet-nr-5-opz-kozetka-szpitalna.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 4 - Ssak elektryczny

2429_pakiet-nr-4-opz-ssak.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 - Taboret lekarski

2428_pakiet-nr-3-opz-taborety.docx

05.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2423_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 - Fotel rozkładany z funkcją spania

2427_pakiet-nr-2-opz-fotele-rodzicow.docx

05.11.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 - Stanowisko do pielęgnacji niemowlaka

2426_pakiet-nr-1-opz-stanowisko-do-pielegnacji-niemowlaka.docx

05.11.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

2425_zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy.docx

05.11.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2424_siwz.docx