• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 19.04.2019r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.04.2019r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 15.04.2019r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej  Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w podziałem na części (2): 

Pakiet 1 – Wyciąg nastołowy ze stelażem, 
Pakiet 2 – Komora laminarna ze stelażem

Nr spr. SPZOZZSM/ZP/20/2019


Załączniki

Data dodania Załącznik
11.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 535249-N-2019

860_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-535249n2019.pdf

11.04.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

861_zp202019-siwz.docx

11.04.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ pakiet 1

862_zalacznik-nr-2-do-siwz-opz-pakiet-1.docx

11.04.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ pakiet 2

863_zalacznik-nr-2-do-siwz-opz-pakiet-2.docx

11.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w BZP pod nr 540071377-N-2019

864_ogloszenie-o-zamienie-ogloszenia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-540071377n2019.pdf

19.04.2019

Informacja z otwarcia ofert dnia 19.04.2019r

878_informacja-z-otwarcia-ofert-dnia-19.04.2019r.pdf

24.04.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

890_www-zp-20-2019-wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

15.05.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

946_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf