• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania i otwarcia ofert dnia 18.06.2018r. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację robót budowlanych w ramach zadania: „Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych w Pawilonie nr V szpitala na terenie ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11”, które stanowi część prowadzonej przez Zamawiającego INWESTYCJI pod nazwą: „Modernizacja pomieszczeń poradni przyszpitalnych wraz z zakupem wyposażenia”

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.10.2018

Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500250047-N-2018

191_ogloszenie-o-zmianie-umowy-1.pdf

17.10.2018

Ogłoszenie o zmianie umowy nr 500250072-N-2018

192_ogloszenie-o-zmianie-umowy-2.pdf

04.06.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.06.2018r.

193_pytania-i-odpowiedzi-z-dnia-04062018.pdf

28.06.2018

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

194_rozstrzygniecie-postepowania-przetargowego-z-dnia-28062018.pdf

30.05.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

195_siwz-modernizacja.docx

30.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 566190-N-2018

196_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-566190-n-2018-dnia-30052018.pdf

04.06.2018

Zmiana warunków udziału Wykonawców w postępowaniu, zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

197_zmiana-warunkow-udzialu-wykonawcow-w-postepowaniu-zmiana-do-siwz.pdf

18.06.2018

Informacja z otwarcia ofert

198_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

04.06.2018

Ogłoszenie nr 500123729-N-2018 z dnia 04.06.2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

199_ogloszenie-nr-500123729-n-2018-z-dnia-04062018-o-zmianie.pdf

30.05.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt budowlano-wykonawczy, STWiOR, przedmiary

200_zalacznik-nr-8-do-siwz.rar

05.07.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 500155854-N-2018

201_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500155854-n-2018.pdf