• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 25.09.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 21.09.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi wraz z opieką serwisową dla Komórek Organizacyjnych SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 3 pakiety:
Pakiet 1: zakup i dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem biurowym oraz systemowym wraz z konfiguracją, instalacją i usługą opieki serwisowej oraz zakup i dostawa monitorów komputerowych
Pakiet 2 : zakup i dostawa drukarek wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej
Pakiet 3: zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z konfiguracją i usługą opieki serwisowej

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ zawierającym opis zadania, parametry przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne oraz wymagania w zakresie oprogramowania, konfiguracji, instalacji i usług opieki serwisowej.

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

89_ogloszenie-o-zamowieniuh423.pdf

20.11.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (2).pdf

284_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

30.11.2018

ogłoszenie o udzieleniu.pdf

344_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

17.09.2018

Specyfikacja asortymentowo-cenowa zał. 2

84_sac-zalacznik-2h423.xlsx

17.09.2018

Opis przedmiotu zamówienia ZESTAWY KOMPUTEROWE - zał.3a

85_opz-zestawy-komputerowe-zalacznik-3ah423.docx

17.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

86_wybor-oferty-najkorzystniejszejh423.pdf

17.09.2018

Test wydajności PassMark Performance Test

87_test-procesor-zal-9h423.pdf

17.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

88_zp842018-siwzh423.docx

25.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

90_izoh423.pdf

17.09.2018

Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI zał.3b

91_opz-drukarki-zalacznik-3bh423.docx

17.09.2018

Opis przedmiotu zamówienia URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE -zał.3c

92_opz-urzadzenia-wielofunkcyjne-zalacznik-3ch423.docx