• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 29.03.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.03.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 25.03.2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo - cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

  • Pakiet 1 - Preparaty krwiopochodne-wysocespecyficzne
  • Pakiet 2 - Immunoglobuliny (3)
  • Pakiet 3 – Leki (45)

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

811_ogloszenie-o-zamowieniu-zp-17.pdf

21.03.2019

SIWZ

815_zp.17.2019-siwz-leki-4-2019.doc

21.03.2019

Załacznik nr 2 - SAC

813_sac.xlsx

29.03.2019

Informacja z otwarcia ofert

827_informacja-z-otwarcia.pdf

11.04.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

866_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

08.05.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

915_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-zp-17.pdf