• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 25.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.09.2018 r. godz. 11:00
Termin na zadawanie pytań: do 21.09.2018 r.


UWAGA!

Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wadium:
z 25.09.2018r. godz. 1000 na 27.09.2018 r. godz. 1000
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 25.09.2018r. godz. 1100 na 27.09.2018 r. godz. 1030

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 (2)”

Pakiet  1 - Zestawy do badań cytochemicznych
Pakiet  2 - Zestawy do kontroli parametrów i aparatów (1)
Pakiet  3 - Odczynniki alergologiczne (1)
Pakiet  4 - Odczynniki alergologiczne (2)
Pakiet 5 - Nożyki  do testów punktowych
Pakiet 6 - Zestawy do testów naskórkowych 
Pakiet 7 - Odczynniki i akcesoria do aparatu Rapidlab 1265
Pakiet 8 - Odczynniki i akcesoria do aparatu BN ProSpec
Pakiet 9 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet 10 - Komory do testów płatkowych 
Pakiet 11 - Program zewnętrznej kontroli jakości parametrów i aparatów
Pakiet 12  - Szybkie testy płytkowe

Załączniki

Data dodania Załącznik
02.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (1)

75_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-10001h422.pdf

26.10.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (2)

208_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

28.11.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

332_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

27.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

76_zp-85-2018-izoh422.pdf

17.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 617563-N-2018

77_zp-85-2018-ogl-o-zamh422.pdf

17.09.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa

78_zp-85-2018-sach422.xls

17.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

79_zp-85-2018-siwz-dostawa-odczynnikowh422.doc

21.09.2018

Infromacja o przesunięcie terminów

80_zp-85-informacja-oz-zmianie-terminuh422.pdf

21.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

81_ogloszenie-o-zmaianie-z-210918h422.pdf

24.09.2018

Odpowiedzi na pytania

82_odpowiedzi-na-pytaniah422.pdf

24.09.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

83_ogloszenie-o-zmianie-z-240918h422.pdf