• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.11.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 12.11.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 (3)”

Pakiet  1 - Badania immunoenzymatyczne
Pakiet  2 - Odczynniki alergologiczne (1)
Pakiet  3 - Odczynniki alergologiczne (2)
Pakiet  4 - Nożyki  do testów punktowych
Pakiet  5 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet  6 - Komory do testów płatkowych
Pakiet  7 - Program zewnętrznej kontroli jakości parametrów i aparatów
Pakiet  8 - Produkty do wykonywania antybiogramówZałączniki

Data dodania Załącznik
12.12.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet 8 oraz unieważnienie pozostałych pakietów

447_wybor-oferty-najkorzystnieszej-oraz-uniewaznienie.pdf

16.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 16.01.2019r.

582_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dn.-16.01.2019r..pdf

15.11.2018

Informacja z otwarcia z dnia 15.11.2018r.

272_informacja-z-otwarcia-z-dnia-15.11.2018r..pdf

06.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 643916-N-2018

225_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

06.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

231_siwz.doc

06.11.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

230_zalacznik-nr-2-do-siwz.xls

09.11.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 09.11.2018 r.

251_odpowiedzi-na-pytania-09.11.2018-r..pdf

09.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

253_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

09.11.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ

254_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xls

09.11.2018

Załącznik do pytania nr 1

255_zalacznik-do-pytania-nr-1.pdf

13.11.2018

Odpowiedzi na pytania z dn. 13.11.2018 r.

260_odpowiedzi-na-pytania-13.11.2018-r.pdf