• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 24.01.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.01.2019 r., godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 07.01.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie ?przetargu nieograniczonego? na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej (2) - Substancje czynne stosowane w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego


Załączniki

Data dodania Załącznik
21.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

485_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

21.12.2018

SIWZ

486_zp.115.2018-siwz-programy-lekowe-ostateczna.doc

21.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

487_zp.115.2018-sac.xls

21.12.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

488_espd-request.zip

21.12.2018

Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny

489_kluczpubofertapostepowanieid64ca5755-372b-42d5-8783-f99c6a52c6e3.asc

24.01.2019

Informacja z otwarcia ofert

619_informacja-z-otwarcia.pdf

05.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

651_wybor.pdf

01.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

745_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf