• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 19.10.2018 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Remont konserwatorski wraz z robotami towarzyszącymi wskazanych elewacji Pawilonu nr I  oraz Pawilonu nr II Zespołu Szpitali Miejskich przy ul. Strzelców Bytomskich 11”

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 635287-N-2018

11_ogloszenie-opublikowane-dnia-11102018r-w-bzp-pod-nr-635287-n-2018h431.pdf

11.10.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12_siwz-elewacje-11102018r-osth431.docx

11.10.2018

PW, STWiOR, Przedmiary, Opis Techniczny - Załącznik nr 10 do SIWZ

13_pwstwiorprzedmiaryopis-techniczny-zalacznik-nr-10-do-siwzh431.zip

22.10.2018

Odpowiedź z dnia 22.10.2018 na pytanie Wykonawcy

126_odpowiedz-z-dnia-22102018-na-pytanie-0001h431.pdf

26.10.2018

Unieważnienie postępowania przetargowego

206_uniewaznienie-postepowania-przetargowego.pdf

26.10.2018

Ogłoszenie - unieważnienie opublikowane w BZP pod nr 500258271-N-2018

207_ogloszenie-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500258271.pdf