• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.12.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 10.12.2018 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych na potrzeby Sterylizatorni Szpitala dla dorosłych i Szpitala dla dzieci Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).
Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz posiadać parametry umożliwiające realizację procesów dekontaminacji i sterylizacji w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi obowiązującymi w Polsce.


Załączniki

Data dodania Załącznik
04.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.12.2018r.

368_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-04.12.2018r..pdf

04.12.2018

SIWZ

369_siwz.doc

04.12.2018

SAC - załącznik nr 2

370_sac-zalacznik-nr-2.xlsx

10.12.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.12.2018 r.

415_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-z-dnia-10.12.2018-r..pdf

12.12.2018

Informacja z otwarcia z dnia 12.12.2018 r.

446_informacja-z-otwarcia-z-dnia-12.12.2018-r..pdf

19.12.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 19.12.2018 r.

480_wybor-oferty-najkorzystniejszej-z-dnia-19.12.2018-r..pdf

10.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 10.01.2019r.

558_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-10.01.2019r..pdf