• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 16.03.2020 r.
Termin składania ofert: 20.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  20.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 24.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 26.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  26.03.2020 r. godz. 11:00

UWAGA ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 30.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  30.03.2020 r. godz. 11:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 02.04.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  02.04.2020 r. godz. 11:00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Apteki z podziałem na pakiety:
Pakiet 1 - Opatrunki (1)
Pakiet 2 - Opatrunki (2)
Pakiet 3 - Obłożenia (1)
Pakiet 4 - Obłożenia (2)
Pakiet 5 – System do podciśnieniowej terapii leczenia ran (1)
Pakiet 6 - Opatrunki (3)
Pakiet 7 - Opatrunki specjalistyczne (1)
Pakiet 8 - Opatrunki specjalistyczne (2)
Pakiet 9 - Obłożenia (3)
Pakiet 10 - Obłożenia (4)
Pakiet 11 - Materiały pielęgnacyjne (1)
Pakiet 12 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne (1)
Pakiet 13 - Akcesoria do pielęgnacji jamy ustnej u noworodków i dzieci
Pakiet 14  - Opatrunki specjalistyczne (3)
Pakiet 15- System do podciśnieniowej terapii leczenia ran (2)
Pakiet 16 - Opatrunki (4)
Pakiet 17 - Opatrunki (5)
Pakiet 18 - Obłożenia (5)
Pakiet 19 - Obłożenia (6)
Pakiet 20 - Obłożenia (7)
Pakiet 21 - Obłożenia (8)
Pakiet 22 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne (2)
Pakiet 23 - Materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne (3)
Pakiet 24- Opatrunki specjalistyczne (4)
Pakiet 25 - Materiały pielęgnacyjne (2)

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)

2121_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-2.pdf

04.06.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)

2047_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-1.pdf

19.05.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej (2)

2004_wybor-2.pdf

14.05.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej (1)

1997_wybor.pdf

02.04.2020

Informacja z otwarcia ofert

1889_informacja-z-otwarcia.pdf

25.03.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1859_odpowiedzi-na-pytania.pdf

31.03.2020

Informacja do odpowiedzi nr 66, 67, 68 z dnia 25.03.2020 r.

1875_sprostowanie.pdf

27.03.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ- w zakresie pakietu nr 17

1869_zmodyfikowany-sac-pakiet-17.xls

27.03.2020

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie 5

1868_10.5-sprostowanie-odpowiedzi.pdf

25.03.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1858_sac-aktualny-do-publikacji.xls

25.03.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

1857_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

25.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)

1855_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

23.03.2020

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (3)

1848_10.3-informacja-o-zmianie-terminu.pdf

23.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

1847_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf

19.03.2020

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (2)

1821_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-2.pdf

19.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1820_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

18.03.2020

Załącznik do SIWZ - Klucz Publiczny

1806_kluczpubofertapostepowanieidee5b04b1-4708-47f6-96f6-eee363b55bf3.asc

18.03.2020

Zmiana sposobu oraz terminu składania ofert

1805_ccf000267.pdf

18.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1804_zmiana-terminy-skladania-ofert.pdf

12.03.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1788_sac-2020-dzial-zamowien-publicznych.xls

12.03.2020

Specyfikacja Instonych Warunków Zamówienia

1785_siwz.docx

12.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1784_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf