• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 11.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.01.2019r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 07.01.2019r.

Termin składania ofert: 14.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.01.2019r. godzina 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa szaf do pomieszczeń szpitalnych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – szafy kartotekowe do poradni przyszpitalnych
Pakiet 2 – szafy na dokumenty do poradni przyszpitalnych
Pakiet 3 – szafy odzieżowe do szatni
Pakiet 4 – szafa na Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci


Załączniki

Data dodania Załącznik
06.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.03.2019 r.

760_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

03.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.01.2019 r.

526_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dn.-03.01.2019-r..pdf

03.01.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

527_zp.1.2019-siwz.doc

03.01.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

528_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

03.01.2019

OT - załącznik nr 3 do SIWZ

529_ot-zalacznik-nr-3-do-siwz.doc

08.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 08.01.2019r.

540_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-z-08.01.2019r..pdf

08.01.2019

Informacja o zmianie z 08.01.2019r.

541_informacja-o-zmianie-z-08.01.2019r..pdf

09.01.2019

Odpowiedzi z 09.01.2019 r.

552_odpowiedzi-z-09.01.2019-r..pdf

09.01.2019

zmodyfikowany SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

553_zmodyfikowany-sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

09.01.2019

zmodyfikowany OT - załącznik nr 3 do SIWZ

554_zmodyfikowany-ot-zalacznik-nr-3-do-siwz.doc

14.01.2019

Informacja z otwarcia ofert dnia 14.01.2019

571_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

31.01.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych z dnia 31.01.2019 r.

642_wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

13.02.2019

Wybór ponowny oferty najkorzystniejszej z dnia 13.02.2019 r.

740_informacja-o-braku-zawarcia-umowy-w-zakresie-pakietu-nr-1.pdf