• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert:  14.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.12.2018r. gdz. 10:30

Termin składania ofert:  17.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.12.2018r. gdz. 10:30
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na następujące pakiety

Pakiet 1 - Endoproteza cementowa stawu kolanowego (1)
Pakiet 2 - Endoproteza cementowa stawu kolanowego (2)
Pakiet 3 - Endoproteza biodrowa całkowita cementowa wraz z cementem
Pakiet 4 - Endoproteza stawu biodrowego całkowita bezcementowa
Pakiet 5 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa przynasadowa
Pakiet 6 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo – przynasadowa
Pakiet 7 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną
Pakiet 8 - Panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna
Pakiet 9 - Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego
Pakiet 10 - Forma dla implantu stawu kolanowego
Pakiet 11 - Forma dla implantu stawu biodrowego
Pakiet 12 - Płyty z kablami do złamań około protezowych
Pakiet 13 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
Pakiet 14 - Wypełniacze stawów biodrowych
Pakiet 15 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna
Pakiet 16 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego rewizyjna
Pakiet 17 - Śruby i płytki LCP-tytanowe
Pakiet 18 - Gwoździe śródszpikowe
Pakiet 19 - Membrana kolagenowa
Pakiet 20 - Pin węglowy
Pakiet 21 - Wypełniacz przestrzeni w układzie mięśniowo szkieletowym
Pakiet 22 - Implant do zatoki stępu
Pakiet 23 - Klej tkankowy
Pakiet 24 - Wkręty do kości korowej i gąbczastej, wiertła, druty Kirschnera
Pakiet 25 - Płyty A-O , „T”, drobne, samo dociskowe
Pakiet 26 - Wkręty kaniulowane
Pakiet 27 - Gwoździe Rusha
Pakiet 28 - Zewnętrzna stabilizacja
Pakiet 29 - Narzędzia chirurgiczne (1)
Pakiet 30 - Narzędzia chirurgiczne (2)
Pakiet 31 - Narzędzia chirurgiczne (3)
Pakiet 32 - Narzędzia chirurgiczne (4)
Pakiet 33 - Narzędzia chirurgiczne (5)
Pakiet 34 - Narzędzia chirurgiczne (6)
Pakiet 35 - Narzędzia chirurgiczne (7)
Pakiet 36 - Narzędzia chirurgiczne (8)
Pakiet 37 - Zestaw do rekonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego
Pakiet 38 - Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku
Pakiet 39 - Sprzęt artroskopowy (1)
Pakiet 40 - Sprzęt artroskopowy (2)
Pakiet 41 - Sprzęt artroskopowy (3)
Pakiet 42 - Sprzęt artroskopowy (4)
Pakiet 43 - Śrubopłytki kompresyjne do leczenia złamań kości udowej
Pakiet 44 - Implanty Ortopedyczne m.nn. do operacji barku, kolana, biodra (1)
Pakiet 45 - Implanty blokujące zatokę stępu
Pakiet 46 - Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej
Pakiet 47 - Implanty ortopedyczne m.in. gwoździe i śruby kaniulowane
Pakiet 48 - Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO
Pakiet 49 - Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2)
Pakiet 50 - Ostrza do shakera
Pakiet 51 - Implanty Ortopedyczne
Pakiet 52 - Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym
Pakiet 53 - Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (1)
Pakiet 54 - Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (2)
Pakiet 55 - Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (3)
Pakiet 56 - Wkręty korowe, stalowe z gniazdem krzyżowym
Pakiet 57 - Płytka ósemkowa do blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci


Załączniki

Data dodania Załącznik
14.02.2019

ogłoszenie o udzieleniu.pdf

689_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

11.01.2019

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (7)

564_wybor-czesciowy-7-oferty-najkorzystniejszej-z-dnia-11.01.2019-r..pdf

10.01.2019

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (6)

557_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-6.pdf

08.01.2019

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (5)

537_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-5.pdf

07.01.2019

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

536_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej4.pdf

04.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

533_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej3.pdf

28.12.2018

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

509_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

28.12.2018

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

506_wybor-czesciowy-1.pdf

18.12.2018

ZP.94 Informacja z otwarcia

473_zp.94-informacja-z-otwarcia.pdf

06.12.2018

Załącznik 1 do pytania 3.

391_zalacznik-1-do-pyt.-3.pdf

19.12.2018

Sprostowanie Informacji z otwarcia

481_sprostowanie-informacji-z-otwarcia.pdf

06.12.2018

Odpowiedzi na pytania - cz. II

389_odpowiedzi-na-pytania-cz.ii.pdf

06.12.2018

Załącznik 2 do pytania 3.

390_zalacznik-2-do-pyt.-3.pdf

14.11.2018

SAC zmodyfikowany w zakresie pakietu 34

270_sac-zmodyfikowany-w-zakresie-pakietu-34.xls

13.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

261_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

06.12.2018

Załącznik 1 do pytania 3

387_zal.1-do-pytania-3.doc

29.11.2018

Zmodyfikowany FO - zał.1

342_zmodyfikowany-fo-zal.1.docx

29.11.2018

SAC zmodyfikowany zał. 2 - pakiet 5, 23

341_sac-zmodyfikowany-zal.2-pakiet-523.xls

29.11.2018

Odpowiedzi na pytania cz. I

340_odpowiedz-na-pytania-cz-i.pdf

14.11.2018

Informacja z dnia 14.11.2018

269_informacja-z-dnia-14.11.2018.pdf

13.11.2018

Projekt umów

265_projekt-umow.rar

13.11.2018

SAC

264_sac.xls

13.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

263_siwz-implanty.doc

13.11.2018

JEDZ

262_jedz.zip