• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin na zadawanie pytań: 12.01.2021 r.
Termin składania ofert: 04.03.2021 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  04.03.2021 r. godz. 10:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości i opisie określonych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.07.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2806_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

09.02.2021

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (3)

2651_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-3.pdf

17.05.2021

Wybór ofert najkorzystniejszych

2763_wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

04.03.2021

Informacja z otwarcia ofert

2703_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

19.02.2021

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf

2695_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-5.pdf

16.02.2021

Modyfikacja SIWZ oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

2682_modyfikacja-siwz-oraz-przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.docx

16.02.2021

ZMODYFIKOWANY Specyfikacja asortymentowo-cenowa-Załącznik nr 2 - pakiet 4.

2680_zmodyfikowany-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2-pakiet-4.xlsx

11.02.2021

ZMODYFIKOWANY Specyfikacja asortymentowo-cenowa-Załącznik nr 2.xlsx

2656_zmodyfikowany-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2.xlsx

11.02.2021

Odpowiedzi na pytania oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.PDF

2655_odpowiedzi-na-pytania-oraz-przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

16.02.2021

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (4)

2664_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-4.pdf

28.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 251-628279

2583_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

04.02.2021

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert (3)

2646_przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-3.pdf

01.02.2021

Ogloszenie zmian lub dodatkowych informacji (2)

2629_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji-2.pdf

27.01.2021

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert (2)

2626_przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert-2.pdf

27.01.2021

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (1)

2625_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf

22.01.2021

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

2617_przesuniecie-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

28.12.2020

Specyfikacja asortymentowo-cenowa-Załącznik nr 2 do SIWZ

2585_specyfikacja-asortymentowo-cenowa-zalacznik-nr-2.xlsx

28.12.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2584_siwz.docx