• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin do zadawania pytań:  03.12.2018
Termin do składania ofert:  05.12.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  05.12.2018 godz.10:30

Termin do składania ofert:  07.12.2018 godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:  07.12.2018 godz. 11:00

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety

Pakiet 1 – Meble na wymiar
Pakiet 2 – Meble (2)
Pakiet 3 - Sofa  dwuosobowa
Pakiet 4 - Krzesła
Załączniki

Data dodania Załącznik
21.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

664_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

07.12.2018

Informacja z otwarcia.pdf

411_informacja-z-otwarcia.pdf

11.12.2018

unieważnienie pakietów 3,4

432_zp-101-uniewaznienie-pakietow-34.pdf

21.12.2018

Unieważnienie pakietu nr 2

490_uniewaznienie-pakietu-nr-2-z-dnia-21.12.2018r..pdf

24.12.2018

Wybór oferty dla pakietu nr 1

496_wybor-oferty-dla-pakietu-nr-1.pdf

03.12.2018

Sprostowanie zamawiającego w zakresie pakietu nr 2

361_sprostowanie-zamawiajacego-w-zak.pak.2.pdf

03.12.2018

Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC- modyfikacja - pakiet 2

362_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac-modyfikacja-pakiet2.xls

27.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

318_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

27.11.2018

Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC

320_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xls

27.11.2018

Załącznik nr 3 - Opis-techniczny

321_zalacznik-nr-3-opis-techniczny.pdf

27.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

322_zp.101.2018-siwz-zakup-mebli.docx

28.11.2018

Sprostowanie

329_sprostowanie.pdf

28.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

330_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

03.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf

360_ogLoszenie-o-zmianie-ogLoszenia-2.pdf