• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 31.12.2018 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  31.12.2018 r., godz. 10:30 
Termin na zadawanie pytań: do 27.12.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ o parametrach opisanych w SAC oraz opisie technicznym (dalej w treści OT). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Meble (2)
Pakiet 2 – Sofa  dwuosobowa
Pakiet 3 – Krzesła


Załączniki

Data dodania Załącznik
21.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

491_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

21.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

492_zp.116.2018-siwz-zakup-mebli-2.docx

21.12.2018

Załacznik nr 2 do SIWZ - SAC

493_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xls

21.12.2018

Załącznik nr 3 - Opis Techniczny

494_zalacznik-nr-3-opis-techniczny.doc

31.12.2018

Informacja z otwarcia

517_informacja-z-otwarcia.pdf

03.01.2019

Unieważnienie postępowania

523_uniewaznienie-postepowania.pdf

07.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

535_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf