• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert:  30.11.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2018 r. gdz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet nr  1 - Wózek do przewożenia chorych
Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa
Pakiet nr 3 - Wózek leżący z zabezpieczeniami z regulowaną wysokością
Pakiet nr 4 - Wózek do transportu potraw
Pakiet nr 5 - Wózek na odpady medyczne
Pakiet nr 6  - Wózek zabiegowy z szufladą
Pakiet nr 7 - Łóżeczka niemowlęce
Pakiet nr 8 - Fotel rozkładany z funkcją spania (dla rodziców)
Pakiet nr 9 - Stanowisko do pielęgnacji noworodka /niemowlaka (szafka z wanienką + szafka z przewijakiem)
Pakiet nr 10 - Szafki przyłóżkowe z ruchomym blatem
Pakiet nr 11 - Macerator
Pakiet nr  12 - Stojaki na kroplówki


Załączniki

Data dodania Załącznik
05.12.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej cz.2

375_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

11.12.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej cz. 3

431_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-3.pdf

20.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

706_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

28.11.2018

Sprostowanie odpowiedzi z dn. 27.11.2018 r. - dotyczy pyt. nr 29

328_sprostowanie-odpowiedzi-z-dn.-27.11.2018-r.-dot.-pyt.-29.pdf

30.11.2018

Informacja z otwarcia ofert

347_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

03.12.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej cz.1

364_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

22.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 651528-N-2018

291_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-651528-n-2018.pdf

22.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

292_zp-99-2018-siwz-wyposazenie-oddz.-chirurgii.docx

22.11.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

293_zalacznik-nr-2-do-siwz-opz.docx

27.11.2018

Odpowiedzi na pytania

323_zp-99-2018-odp-na-pytania-z-dn-27.11.2018-m.pdf

27.11.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ - pakiet 2, 4

324_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-opz-pakiet-2-4.docx