• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 05.12.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia: 05.12.2018 godz. 11:30
Termin do zadawania pytań: 03.12.2018

Termin składania ofert: 07.12.2018 godz. 10:00
Termin otwarcia: 07.12.2018 godz. 11:30

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa wraz z instalacją Analizatora mikrobiologicznego do posiewów krwi i płynów ustrojowych na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

410_informacja-z-otwarcia.pdf

13.12.2018

wybór oferty najkorzystniejszej.pdf

455_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

09.01.2019

ogłoszenie o udzieleniu.pdf

549_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

04.12.2018

Załącznik nr 1 FO - modyfikacja

372_zalacznik-nr-1-fo-modyfikacja.docx

04.12.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ OPZ - modyfikacja

373_zalacznik-nr-3-do-siwz-opz-modyfikacja.doc

04.12.2018

Odpowiedz na pytania

374_odpowiedz-na-pytania.pdf

27.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

312_siwz.docx

27.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

309_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

27.11.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

310_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.doc

27.11.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ

311_zalacznik-nr-3-do-siwz-opz.doc

04.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

371_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf