• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 16.11.2018r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.11.2018r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 12.11.2018r.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług stałej, całodobowej, fizycznej ochrony mienia w Pawilonie nr 10 SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 wraz z obsługą systemu sygnalizacji pożaru (centrala przeciwpożarowa) oraz obsługą szatni dla pacjentów szpitala.


Załączniki

Data dodania Załącznik
08.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2018r.

247_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-08.11.2018r..pdf

08.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

248_zp.95.2018-siwz.docx

13.11.2018

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy + zmiany

258_zp.95.2018-odpowiedź-zmiany.pdf

13.11.2018

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ

259_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

16.11.2018

Informacja z otwarcia.pdf

281_informacja-z-otwarcia.pdf

23.11.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 23.11.2018r.

295_wybor-oferty-najkorzystniejszej-z-dnia-23.11.2018r..pdf

03.01.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2019r.

524_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-03.01.2019r..pdf