• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 25.02.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.02.2019 r. godzina 10:30

Termin składania ofert: 27.02.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.02.2019 r. godzina 10:30

Termin na zadawanie pytań: 20.02.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „InfoMedica/AMMS”  dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zainstalowanym w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów) scharakteryzowanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia  (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ).


Załączniki

Data dodania Załącznik
15.02.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

692_zp-10-2019-siwz.docx

15.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 514891-N-2019

693_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-514891-n-2019.pdf

15.02.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

694_zp-10-2019-zal-nr-2-opt.docx

22.02.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

720_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

22.02.2019

Odpowiedzi na pytania

721_odpowiedzi.pdf

22.02.2019

Załącznik do odpowiedzi - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych

722_umowapowierzeniaprzetwarzaniawzor.docx

27.02.2019

Informacja z otwarcia ofert

739_informacja-z-otwarcia-ofert-.pdf

28.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

742_wybor.pdf

01.04.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01.04.2019 r.

829_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-01.04.2019-r..pdf