• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 17.08.2018r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 17.08.2018r. o godz. 10.30
Uwaga:
terminy zmienione dnia 08.08.2018r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i buduj”.

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.08.2018

Zestawienie ofert z otwarcia dnia 17.08.2018r.

179_zestawienie-z-otawarcia-ofert-17082018h403.pdf

19.11.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

283_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

18.12.2018

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania opublikowane w BZP pod nr 500302469_N_2018

479_ogloszenie-o-uniewaznieniu-postepowania-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500302469n2018.pdf

10.08.2018

Ogłoszenie z dnia 10.08.2018 opublikowane w BZP pod nr 500191891-N-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

187_ogloszenie-z-dnia-10082018-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500191891-n-2018.pdf

10.08.2018

Zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

181_zmiana-do-siwz-oraz-zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-oferth403.pdf

02.08.2018

Zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

182_zmiana-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-oraz-zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-oferth403.pdf

13.08.2018

Odpowiedzi z dnia 13.08.2018r. na pytania Wykonawców

183_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow0001h403.pdf

08.08.2018

Ogłoszenie z dnia 08.08.2018 opublikowane w BZP pod nr 500189352-N-2018 dotyczące zmiany ogłoszenia o zamówieniu

188_ogloszenie-z-dnia-08082018-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500189352-n-2018.pdf

20.07.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

175_siwz-klimatyzacja-osth403.docx

02.08.2018

Ogłoszenie z dnia 02.08.2018 opublikowane w BZP pod nr 500183419-N-2018 dotyczące zmiany ogłoszenia o zamówieniu

189_ogloszenie-z-dnia-02082018-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500183419.pdf

08.08.2018

Załącznik nr 2 a do SIWZ oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP

190_zalacznik-nr-2-a-do-siwz-oswiadczenie.docx

20.07.2018

Załącznik nr 8 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy

178_zalacznik-nr-8-do-siwz-pfu-klimatyzacja-paw-10h403.docx

08.08.2018

Zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

180_zmianado-siwz-oraz-zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-oferth403.pdf

20.07.2018

Załącznik do PFU

184_zalacznik-do-pfuh403.pdf

20.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP nr 592571-N-2018 z dnia 20.07.2018

186_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-nr-592571-n-2018-z-dnia-20072018h403.pdf