• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert (nowy): 21.11.2018r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert (nowy): 21.11.2018r. godz. 10.30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego niejałowego, jałowego i sterylnego na potrzeby Apteki.

Pakiet nr 1 - Odzież jednorazowa
Pakiet nr 2 - Pojemniki i worki
Pakiet nr 3 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed
Pakiet nr 4 - Sprzęt medyczny
Pakiet nr 5 - Elektrody EKG (1)
Pakiet nr 6 - Elektrody EKG (2)
Pakiet nr 7 - Higiena pacjenta
Pakiet nr 8 - Prześcieradła na stoły operacyjne
Pakiet nr 9 - Rękawice diagnostyczne i foliowe
Pakiet nr 10 - Pojemniki na odpady medyczne oraz do transportu chirurgicznego /histopatologicznego
Pakiet nr 11 - Koce grzewcze
Pakiet nr 12 - Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych
Pakiet nr 13 - Sprzęt laparoskopowy (1)
Pakiet nr 14 - Sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S, ICC80, oraz diatermii VALLEYLAB
Pakiet nr 15 - Sprzęt laparoskopowy (2)
Pakiet nr 16 - Sprzęt anestezjologiczny sterylny
Pakiet nr 17 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (1)
Pakiet nr 18 - Sprzęt medyczny - "bezpieczna linia"
Pakiet nr 19 - Aparaty medyczne sterylne
Pakiet nr 20 - Strzykawki i przyrządy medyczne sterylne (2)
Pakiet nr 21 - Igły, igły bezpieczne sterylne
Pakiet nr 22 - Zestawy intubacyjne -terapia oddechowa
Pakiet nr 23 - Drobny sprzęt medyczny sterylny (2)
Pakiet nr 24 - Ostrza chirurgiczne i osprzęt chirurgiczny
Pakiet nr 25 - Akcesoria cewnikowe i przyrządy do sporządzania leków
Pakiet nr 26 - Wapno, Drobny sprzęt medyczny sterylny (3)
Pakiet nr 27 - Igły do trepanobiopsji I biopsji
Pakiet nr 28 - Bezpieczny system dla potrzeb płynoterapii i przygotowywania leków cytostatycznych (1)
Pakiet nr 29 - System zamknięty do sporządzania i podawania leków cytostatycznych
Pakiet nr 30 - Sprzęt medyczny do terapii oddechowej
Pakiet nr 31 - Filtry oddechowe, nawilżanie i czujniki
Pakiet nr 32 - Rękawice sterylne (1)
Pakiet nr 33 - Rękawice sterylne (2)
Pakiet nr 34 - Płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT
Pakiet nr 35 - Sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT
Pakiet nr 36 - Akcesoria endoskopowe (1)
Pakiet nr 37 - Akcesoria endoskopowe (2)
Pakiet nr 38 - Akcesoria endoskopowe (3)
Pakiet nr 39 - Płytki do diatermii
Pakiet nr 40 - Fartuchy sterylne i skalpele bezpieczne na bloki oper.
Pakiet nr 41 - Fartuchy sterylne oraz zestaw ochronny
Pakiet nr 42 - Zestawy dawkujące (1)
Pakiet nr 43 - Zestawy dawkujące (2)
Pakiet nr 44 - Ostrza wymienne jednorazowe do piór eskulacyjnych do sprzętu motorowego typu Aesculap
Pakiet nr 45 - Paski do glukometrów (1)
Pakiet nr 46 - Paski do glukometrów (2)
Pakiet nr 47 - Paski oftalmologiczne
Pakiet nr 48 - Akcesoria okulistyczne
Pakiet nr 49 - Akcesoria do Phametru
Pakiet nr 50 - Specjalistyczne strzykawki i igły
Pakiet nr 51 - Cewniki, sondy, worki oraz drobny sprzęt uzupełniający
Pakiet nr 52 - Sprzęt chirurgiczny
Pakiet nr 53 - Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi
Pakiet nr 54 - Sprzęt medyczny, igły punkcyjne, zestawy do nakłuć, zestaw do nefrostomii, pętle endoskopowe
Pakiet nr 55 - Drobny sprzęt medyczny (1)
Pakiet nr 56 - Drobny sprzęt medyczny (2)
Pakiet nr 57 - Cewniki specjalistyczne
Pakiet nr 58 - Zestawy ochronne
Pakiet nr 59 - Zastawka do leczenia wodogłowia
Pakiet nr 60 - Obłożenia i ochrona stołu
Pakiet nr 61 - Obłożenia specjalistyczne
Pakiet nr 62 - Maski ochronne
Pakiet nr 63 - Rękawice ochronne niesterylne
Pakiet nr 64 - Niewchłanialny szew do zabiegów artroskopowych
Pakiet nr 65 - Klej do membran kolagenowych
Pakiet nr 66 - Wkłady workowe i dreny
Pakiet nr 67 - Zestawy rur do respiratorów
Pakiet nr 68 - Zestawy do przetoczeń do pompy TERUMO
Pakiet nr 69 - Dreny do pompy artroskopowej
Pakiet nr 70 - Worki stomijne
Pakiet nr 71 - Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu (1)
Pakiet nr 72 - Zestawy do wstrzykiwacza kontrastu (2)
Pakiet nr 73 - Akcesoria do dermatomu
Pakiet nr 74 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)
Pakiet nr 75 - Fartuchy
Pakiet nr 76 - Akcesoria uszne
Pakiet nr 77 - Czujniki
Pakiet nr 78 - Zestaw do pomp infuzyjnych
Pakiet nr 79 - Elektrody do koblacji
Pakiet nr 80 - Elektrody i pasty
Pakiet nr 81 - Elektrody do elektrochirurgii
Pakiet nr 82 - Zestawy rur do respiratorów (3)
Pakiet nr 83 - Ortezy Stawu Barkowego
Pakiet nr 84 - Butelki jednorazowego użycia
Pakiet nr 85 - Roztwory Buforowe
Pakiet nr 86 - Sprzęt do artroskopu
Pakiet nr 87 - Szyna Brauna
Pakiet nr 88 - Nabój gazowy
Pakiet nr 89 - Maski do komory hiperbarycznej
Pakiet nr 90 - Narzędzia chirurgiczne
Pakiet nr 91 - Opaski zaciskowe
Pakiet nr 92 - Fartuchy Foliowane
Pakiet nr 93 - Nakładki na oczy
Pakiet nr 94 - Końcówki do tympanometrii
Pakiet nr 95 - Końcówki audiologiczne
Pakiet nr 96 - Igły do testów skórnych punktowych
Pakiet nr 97 - Substytut ubytków kostnych.
Pakiet nr 98 - Szew polimerowy
Pakiet nr 99 - Sztyfty do tonometru
Pakiet nr 100 - Odzież Medyczna
Pakiet nr 101 - Zestawy do wstrzykiwacza
Pakiet nr 102 - Sprzęt Endoskopowy


Załączniki

Data dodania Załącznik
29.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.UE pod nr 2019/S 063-146257

828_ogloszenie-o1-udzieleniu-zamowienia-opublikowane-w-dzuue-pod-nr-2019s-063146257.pdf

21.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (6) z dnia 21.02.2019 r.

708_zp-89-2018-wybor-czesciowy-6-www.pdf

20.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (5) z dnia 20.02.2019 r.

701_zp-89-2018-wybor-czesciowy-5-www.pdf

08.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (4) z dnia 08.02.2019 r.

681_zp-89-2018-wybor-czesciowy-4-www.pdf

28.01.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (3) z dnia 28.01.2019 r.

632_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-3-www.pdf

21.11.2018

Informacja z otwarcia ofert dnia 21.11.2018

290_informacja-z-otwarcia-ofert-21.11.2018.pdf

04.01.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (2) z dnia 04.01.2019 r.

534_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2-z-dnia-04.01.2019r.pdf

14.12.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej (1) z dnia 14.12.2018r.

469_wybor-oferty-najkorzystniejszej-1-z-dnia-14.12.2018r..pdf

10.12.2018

Unieważnienie części zamówienia z dnia 10.12.2018

417_uniewaznienie-czesci-zamowienia-z-dnia-10.12.2018.pdf

09.10.2018

Standardowy formularz JEDZ (espd-request archiwum ZIP) - Załącznik nr 3 do SIWZ

51_zalacznik-nr-3-standardowy-formularz-jedz-espd-request-archiwum-ziph429.zip

16.11.2018

Ogłoszenie zmian nr 2018-OJS221-505713 do Ogłoszenia o zamówieniu

278_ogloszenie-zmian-nr-2018-ojs221-505713-do-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf

14.11.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11.2018

271_pytania-i-odpowiedzi-z-dnia-13.11.2018-do-publikacji.docx

13.11.2018

poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 45 nr 48 nr 53 nr 84

268_poprawiony-zalacznik-nr-2-do-siwz-dla-pakietu-nr-45-nr-48-nr-53-nr-84.xlsx

13.11.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 13.11.2018

267_pytania-i-odpowiedzi-z-dnia-13.11.2018.docx

09.10.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa

54_zalacznik-nr-2-do-siwzh429.xls

09.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 09.10.2018 w Suplemencie do Dz.U.UE pod nr 194_438360

53_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-dnia-09102018-w-suplemencie-do-dzuue-pod-nr-194438360h429.pdf

09.10.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

52_zp892018-ue-smjuost-z-osth429.docx