• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 13.03.2019 r., 15.03.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.03.2019 r., 15.03.2019 r. godzina 11:30

Termin składania ofert:21.03.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.03.2019 r. godzina 11:00

Termin składania ofert:22.03.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.03.2019 r. godzina 11:00

Termin na zadawanie pytań: 11.03.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia archiwum, w skład którego wchodzi dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w podmiocie leczniczym Zamawiającego. Usługa obejmuje następujące czynności:

  • przejęcie i przechowanie dokumentacji umieszczonej w pudłach archiwistycznych (akta kategorii B) w stanie umożliwiającym pełne korzystanie z nich w całym okresie zakwalifikowanym umownie do przechowywania
  • udostępnianie akt na wniosek Zamawiającego
  • niszczeniu akt wskazanych przez Zamawiającego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji.


Załączniki

Data dodania Załącznik
26.04.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

896_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

05.04.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 05.04.2019r.

841_wybor-zp15.pdf

22.03.2019

Informacja z otwarcia ofert

818_informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-22.03.2019.pdf

14.03.2019

Załącznik nr 1 A do SIWZ

792_lp.-3a-tabeli-z-formularza-ofertowego-przechowywanie-akt.xlsx

21.03.2019

Zmiana z dnia 21.03.2019 do SIWZ, zmiana terminu

808_zp-15-2019-zmiana-z-dnia-21.03.2019-do-siwz-zmiana-terminu.pdf

21.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

807_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

14.03.2019

Zmiana do SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

795_zmiana-do-siwz-oraz-zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf

14.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ

794_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

14.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

793_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

05.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 520582-N-2019

754_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

12.03.2019

Odpowiedzi na pytania (4)

784_odpowiedzi-na-pytania.pdf

11.03.2019

Odpowiedzi na pytania (3)

780_zp152019-odpowiedzi-na-pytania-3.pdf

08.03.2019

Odpowiedzi na pytania (2)

778_zp-15-2019-odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

06.03.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540043032-N-2019

763_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

06.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ

762_zmodyfikowany-zalacznik-nr-9-do-siwz.docx

06.03.2019

Odpowiedzi na pytania

761_odpowiedzi-na-pytania.pdf

05.03.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ

756_opz.docx

05.03.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

755_zp.15.2019-siwz-archiwizacja.docx