• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 04.04.2019 r. 09.04.2019 r.  11.04.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.04.2019 r. 09.04.2019 r.   11.04.2019 r.  godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 27.03.2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Wykonanie klimatyzacji (chłodzenia) pomieszczeń w Pawilonie nr 10 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w systemie zaprojektuj i buduj.
Opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, do którego załącznikiem jest Koncepcja projektowa. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.05.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

949_16.7-wybor-oferty-najkorzystniejszej-www.pdf

08.07.2019

Unieważnienie postępowania przetargowego

1047_uniewaznienie-postepowania.pdf

12.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania przetargowego

1053_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-uniewaznienie.pdf

11.04.2019

Informacja z otwarcia ofert

867_informacja-z-otwarcia.pdf

20.03.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

803_siwz-klimatyzacja-ost.docx

20.03.2019

Załacznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno - Użytkowy

804_zalacznik-nr-8-do-siwz-pfu.docx

20.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 526457-N-2019

805_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

20.03.2019

Załącznik do PFU

806_zalacznik-do-pfu.pdf

02.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540063606-N-2019

831_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

02.04.2019

Odpowiedzi na pytania

832_odpowiedzi-na-pytania.pdf

02.04.2019

Załącznik do odpowiedzi

833_zalacznik-do-odpowiedzi.docx

04.04.2019

Zmiana do SIWZ

839_zmiana-do-siwz-z-dnia-04.04.2019.pdf

04.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540066436-N-2019

840_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

05.04.2019

Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu

844_odpowiedzi-na-pytania-zmiana-terminu.pdf

05.04.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540067426-N-2019

843_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf