• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.02.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 06.02.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli oraz dzierżawa analizatorów do badań hematologicznych oraz do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu, wraz z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Pakiet nr 1 – zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora
Pakiet nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora


Załączniki

Data dodania Załącznik
21.01.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

610_zalacznik-nr-3-do-siwz-jedz.zip

21.01.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

611_siwz.docx

21.01.2019

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny

612_zalacznik-nr-9-do-siwz-klucz-publiczny.asc

21.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 014-028170

609_2019-ojs014-028170-pl.pdf

31.01.2019

Odpowiedź na pytanie z dnia 31.01.2019 r.

641_odpowiedź-na-pytanie-z-dnia-31.01.2019-r..pdf

06.02.2019

Załącznik do Projektu Umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

659_umowapowierzeniaprzetwarzaniawzor.docx

06.02.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2.1

660_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2.1.docx

06.02.2019

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.02.2019 r.

661_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

22.02.2019

Informacja z otwarcia ofert

723_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

26.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 26.02.2019 r.

734_zp.5.2019-wybor-oferty-najkorzystniejszej-.pdf

15.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2019/S 053-121807

797_ogloszenie-o-udzielenie-zamowienia.pdf