• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.01.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 31.12.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)

Pakiet nr 1 Łóżko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami
Pakiet nr 2 Podnośnik pacjenta


Załączniki

Data dodania Załącznik
14.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 241-549935

464_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

14.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

465_zp1132018-siwz-2.docx

14.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1

466_pakiet-1.docx

14.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 2

467_pakiet-2.docx

14.12.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

468_espd-request.zip

02.01.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Pakiet 1

520_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-pakiet-1.docx

02.01.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Pakiet 2

521_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-pakiet-2.docx

02.01.2019

Odpowiedzi na pytania

522_odpowiedzi-na-pytania.pdf

16.01.2019

Informacja z otwarcia ofert dnia 16.01.2019

583_informacja-z-otwarcia-ofert0001.pdf

29.01.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 29.01.2019 r.

634_wybor-oferty-najkorzystniejszej-z-dnia-29.01.2019-r.pdf

25.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

729_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf