• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 22.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.01.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 18.01.2019 r.

Termin składania ofert: 01.02.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.02.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ): parametry, wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane.

Pakiet nr 1
USG ( 2 szt., w tym 1 szt. z ekranem dotykowym przeznaczone na blok operacyjny)
Pakiet nr 2 Zestaw z videobronchoskopem


Załączniki

Data dodania Załącznik
20.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 20.02.2019 r.

705_zp-3-2019-wybor.pdf

26.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z 26.03.2019 r.

821_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

01.02.2019

Informacja z otwarcia ofert dnia 01.02.2019

650_informacja-z-otwarcia-ofert-dnia-01.02.20190001.pdf

14.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 503223-N-2019

566_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-503223-n-2019.pdf

14.01.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1

567_zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-1.docx

14.01.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 2

568_zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-2.docx

14.01.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

569_siwz.docx

14.01.2019

Załącznik nr 9 - Klucz publiczny

570_zalacznik-nr-9-klucz-publiczny.asc

21.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

604_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

21.01.2019

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

605_zp.3.2018-przesuniecie-terminu-skladania-ofert0001.pdf

28.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

624_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

28.01.2019

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (2)

625_zp-3-2019-przesuniecie-terminu-2.doc

30.01.2019

Odpowiedzi na pytania

636_zp-3-2019-odpowiedzi-na-pytania.doc

30.01.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 2

637_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-2.docx