• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Uwaga zmiana:
Termin składania ofert:  29.11.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2018 r. gdz. 10:30
Termin składania ofert:  03.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.12.2018 r. godz. 11:00
Termin składania ofert:  06.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2018 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: " Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie" z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet nr 1 – Kardiomonitor
Pakiet nr 2 – Defibrylator
Pakiet nr 3 – Respirator
Pakiet nr 4 – Aparat USG
Pakiet nr 5 - Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych
Pakiet nr 6 - Aparat do szybkiego przetaczania płynów
Pakiet nr 7 – Pulsoksymetr
Pakiet nr 8 - Analizator parametrów krytycznych
Pakiet nr 9 – Zestaw do trudnej intubacji
Pakiet nr 10 – Zestaw do intubacji i wentylacji
Pakiet nr 11 – Aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta


Załączniki

Data dodania Załącznik
25.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod numerem 510035649-N-2019

730_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-opublikowane-w-bzp-pod-numerem-510035649n2019.pdf

25.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (5)

623_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-5.pdf

06.12.2018

Informacja z otwarcia ofert

385_informacja-z-otwarcia.pdf

13.12.2018

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

463_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

15.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

576_zp.98.15-wybor-czesciowy-2-z-dnia-15.01.2019r..pdf

16.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

584_wybor-oferty-980001.pdf

22.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

615_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-4.pdf

30.11.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

357_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-nr-3-4-5-6-7-8-10-11.docx

03.12.2018

Odpowiedzi na pytania (2)

363_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

21.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 650281-N-2018

287_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

21.11.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

288_zp-98-2018-siwz-doposazenie-sor.docx

21.11.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

289_zal.-nr-2-opz.-docx.docx

27.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

313_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia..pdf

27.11.2018

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

314_informacja-o-zmianie-terminu-skladania-ofert.pdf

30.11.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

343_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

30.11.2018

Odpowiedzi na pytania

356_odpowiedzi-na-pytania.pdf