• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 16.03.2020 r.
Termin składania ofert: 25.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  25.03.2020 r. godz. 10:30

Termin składania ofert: 30.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  30.03.2020 r. godz. 10:30

ZMIANA MIEJSCA OTWARCIA OFERT!
Budynek nr 5 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 – Sala Konferencyjna na 2 piętrze budynku

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!

Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  31.03.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pawilonie nr 1 Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z przeznaczeniem na Pracownię Diagnostyczną Gastroskopii i Kolonoskopii oraz Oddział Okulistyki dla Dorosłych. Roboty budowlane wykonane będą dla obiektu szpitalnego w strefie ochrony konserwatorskiej.

Ogólny zakres robót objętych zamówieniem polegać będzie na wykonaniu przebudowy istniejących pomieszczeń, a w szczególności:
a) w zakresie budowlanym:

 • przebudowa pomieszczeń w celu doprowadzenia do zgodności ich układu przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi określonymi w dokumentacji projektowej;
 • wyburzenia i demontaże;
 • wykonanie nowych przegród
  • budowa nowych ścianek
  • roboty murowe
  • roboty tynkowe
  • roboty malarskie
  • roboty wykończeniowe ścian i sufitów
  • wykonanie nowych posadzek podłogowych
  • wykonanie nowych wykładzin
  • wymiana i montaż nowej stolarki drzwiowej
  • wymiana sufitów podwieszanych
  • malowanie ścian farbą odporną na zmywanie z przygotowaniem ścian
 • wykonanie robót wykończeniowych

b) w zakresie instalacyjnym - wykonanie niezbędnych - ze względu na zmianę układu funkcjonalnego części pomieszczeń, jak również na stan techniczny - instalacji, w tym:

 • instalacji wodociągowych (wody zimnej, c.w.u. I cyrkulacji);
 • instalacji kanalizacji sanitarnej;
 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
 • instalacji centralnego ogrzewania;
 • instalacji gazów medycznych (tlen, próżnia);
 • instalacji elektrycznych wraz z wewnętrznej linii zasilającej;
 • instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, telefoniczną i monitoringu pacjentów, telewizji kablowej, sieci komputerowej
 • wprowadzenie systemu kontroli dostępu (pracownie diagnostyczne);
 • instalacji DSO;
 • instalacji SAP;
 • instalacji przyzywowej (oddział okulistyczny);
 • monitoring CCTV (sala wybudzeń)
 • system sygnalizacji włamania i napadu (pracownie diagnostyczne)

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1973_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

15.04.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1911_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

31.03.2020

Informacja z otwarcia

1876_informacja-z-otwarcia.pdf

27.03.2020

Zmiana terminu składania, otwarcia ofert oraz sposobu przesyłania wadium

1873_8.4.pdf

27.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (4)

1872_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane.pdf

26.03.2020

Zmiana formy składania wadium

1866_zmiana-formy-skladania-wadium.pdf

26.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

1865_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

23.03.2020

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania Wykonawców

1851_sprostowanie-do-odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

20.03.2020

Instalacja gazów medycznych - IS-05-REV2

1838_instalacja-gazow-medycznych-is-05-rev2.pdf

20.03.2020

Instalacja gazów medycznych - IS-06-REV2

1837_instalacja-gazow-medycznych-is-06-rev2.pdf

20.03.2020

Załącznik do odpowiedzi - Zatwierdzenie projektu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny oraz Rzeczoznawcę do spraw ppoż

1846_zalacznik-do-odpowiedzi-zatwierdzenie-projektu.pdf

06.03.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY - rysunki

1764_zal.-nr-7-projekt-budowlany-rysunki.zip

06.03.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY - opis

1765_zal.-nr-7-projekt-budowlany-opis.pdf

06.03.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 1

1766_zal.-nr-7-projekt-wykonawczy-tom-1.zip

06.03.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY - TOM 2 - STWIOR, przedmiary

1767_zal.-nr-7-projekt-wykonawczy-tom-2-stwior-przedmiary.zip

06.03.2020

Załącznik nr 7 do SIWZ- PROJEKT WYKONAWCZY - Załączniki do opisu PB

1768_zal.-nr-7-projekt-wykonawczy-zalaczniki-do-opisu-pb.zip

06.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1769_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

06.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1775_siwz-modernizacja-oiom.doc

11.03.2020

Pozwolenie na budowę z dn. 13.01.2020 r.

1781_pozwolenie-na-budowe-z-dn.-13.01.2020-r..pdf

11.03.2020

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

1782_pozwolenie-na-prowadzenie-robot-budowlanych-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.pdf

20.03.2020

Odpowiedzi na pytania

1842_odpowiedzi-na-pytania.pdf

20.03.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

1841_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.docx

20.03.2020

Załącznik do odpowiedzi - zestawienie stolarki

1840_zalacznik-do-odpowiedzi-zestawienie-stolarki.pdf

06.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1762_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

20.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1835_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

18.03.2020

Protokół z wizji lokalnej

1812_protokol-z-wizji-lokalnej.pdf