• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 17.02.2021 r.
Termin składania ofert: 22.02.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.02.2021 r. godz. 10:15

                    UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 24.02.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.02.2021 r. godz. 10:15

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem „InfoMedica/AMMS”  dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie zainstalowanym w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie (przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz przy ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów) scharakteryzowanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.02.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2696_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

19.02.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

2697_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-2.pdf

24.02.2021

Informacja z otwarcia ofert

2699_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

03.03.2021

Wybór oferty najkorzystniejszej

2702_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

25.03.2021

Ogłoszenie o wyniku postepowania

2728_ogloszenie-o-wyniku-postepowania.pdf

12.02.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

2657_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

12.02.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2658_specyfikacja-warunkow-zamowienia.docx

12.02.2021

Załącznik nr 2 do SWZ- OPZ

2659_zalacznik-nr-2-do-swz-opz.docx

12.02.2021

Załącznik nr 4 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

2660_zalacznik-nr-4-do-swz-projektowane-postanowienia-umowy.docx

12.02.2021

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

2661_umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych.docx

17.02.2021

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ

2686_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-swz.docx

17.02.2021

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ- OPZ

2688_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-swz-opz.docx

17.02.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2685_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf