• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 08.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2019 r. godz. 10:30
Termin na zadawanie pytań: do 24.12.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pakiet nr 1  Kolumna zasilająca w układzie tandem z podziałem na stronę monitorująco- wentylacyjną oraz stronę infuzyjną wraz z urządzeniami kompatybilnymi: Centrala monitorująca (2 szt.) wraz z zestawem kardiomonitorów (8 szt.), urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą niekalibrowaną (2 szt.), urządzenie EEG (1 szt.) oraz respiratory (8 szt., w tym 4 szt. z wentylacją proporcjonalną PAV)
Pakiet nr 2 Zestaw infuzyjny składający się z 21 szt. pomp strzykawkowych, 14 szt. pomp infuzyjnych, 7 szt. stacji dokujących oraz 2 szt. modułu do glikemii
Pakiet nr 3 Łóżko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami
Pakiet nr 4 Aparat do ogrzewania pacjenta
Pakiet nr 5 Podnośnik pacjenta
Pakiet nr 6 System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta
Pakiet nr 7 Respirator transportowy
Pakiet nr 8 Lampa zabiegowa
Pakiet nr 9 USG ( 2 szt., w tym 1 szt. z ekranem dotykowym przeznaczone na blok operacyjny)
Pakiet nr 10 Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
Pakiet nr 11 Aparat do analizy EKG
Pakiet nr 12 Zestaw z videobronchoskopem

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

768_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

22.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)- pakiet 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11

614_105.15-wybor-czesciowy-3.pdf

14.01.2019

Sprostowanie do pisma o symb. SPZOZZSMZP/105.13/2019

572_sprostowanie-do-pisma-o-symb-spzozzsm-zp.105.13.2019.pdf

09.01.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej - unieważnienie pakietów nr 9 i 12

556_105.12-wybor-czesciowy-uniewaznienie-www.pdf

08.01.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2019r.

542_informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-08.01.2019r..pdf

24.12.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 8

500_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-8.docx

24.12.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 6

499_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-6.docx

24.12.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 4

498_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-4.docx

02.01.2019

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania nr 54-70 z dn. 24.12.2018 r. - brakujące strony

518_odpowiedzi-na-pytania-2-brakujace-strony.pdf

24.12.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1

501_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-1.docx

24.12.2018

Odpowiedzi na pytania

497_odpowiedzi-na-pytania.pdf

12.12.2018

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 10

445_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-10-przeczytany-bg.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 11

407_pakiet-11.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 12

408_pakiet-12.docx

06.12.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ

409_espd-request.zip

11.12.2018

Unieważnienie w zakresie pakietów nr: 3, 5

428_uniewaznienie-w-zakresie-pakietow-nr-3-5.pdf

12.12.2018

Sprostowanie w zakresie pakietu nr 10

444_sprostowanie-z-dn.-12.12.2018.pdf

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 10

406_pakiet-10.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 9

405_pakiet-9.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 8

404_pakiet-8.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 7

403_pakiet-7.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 6

402_pakiet-6.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 5

425_pakiet-5.docx

06.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 235-536774

395_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 3

424_pakiet-3.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 4

421_pakiet-4.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 2

398_pakiet-2.docx

06.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet 1

397_pakiet-1.docx

06.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

396_zp1052018-siwz-wyposazenie-oiom.docx